Jakie przetargi najczęściej ogłaszają szpitale?

W szpitalach każdego roku zlecane są setki jeśli nie tysiące zamówień publicznych. Wynika to z faktu, że podmioty te są własnością państwową, a wobec tego wszelkie zlecenia zewnętrzne muszą opierać się na procedurze przetargowej. Sprawdzamy co najczęściej zamawiają szpitale, jakie usługi oraz towary są do nich dostarczane. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z placówkami, których głównym zadaniem jest ratowanie życia ludzkiego, wobec tego nierzadko koszty bywają bardzo wysokie i pokrywane z budżetu państwa.

Jakie znaczenie ma poradnictwo i edukacja prawna dla organizacji życia społecznego i gospodarczego?

Jednym z aspektów życia społecznego jest respektowanie norm prawnych obowiązujących w określonych okolicznościach. Normy to ogólne dyrektywy, których uszczegółowieniem są przepisy zawarte w różnego rodzaju aktach prawnych. Przestrzeganie norm i przepisów ma na celu wprowadzenie ładu społecznego i porządku prawnego. Prawo jest dziedziną bardzo rozległą, obejmującą szereg zagadnień ogólnych i szczegółowych. Jego stosowanie wymaga dobrej znajomości tej problematyki. W tym zakresie pomocą służą specjaliści, którzy świadczą usługi prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.