Jakie znaczenie ma poradnictwo i edukacja prawna dla organizacji życia społecznego i gospodarczego?

Jednym z aspektów życia społecznego jest respektowanie norm prawnych obowiązujących w określonych okolicznościach. Normy to ogólne dyrektywy, których uszczegółowieniem są przepisy zawarte w różnego rodzaju aktach prawnych. Przestrzeganie norm i przepisów ma na celu wprowadzenie ładu społecznego i porządku prawnego. Prawo jest dziedziną bardzo rozległą, obejmującą szereg zagadnień ogólnych i szczegółowych. Jego stosowanie wymaga dobrej znajomości tej problematyki. W tym zakresie pomocą służą specjaliści, którzy świadczą usługi prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.